Bonus នាទីមាស! បញ្ចូលឲ្យភ្លាមៗ

ប្រាក់បន្ថែមជូននឹងត្រូវបានបបញ្ចូលនៅក្នុងនាទីមាសភ្លាមៗ។

រយៈពេល: អាស្រ័យលើ CAMBOSLOT នឹងត្រូវប្រារព្ធឡើង។

សម្រាប់រូបិយប័ណ្ណថៃបាតតែប៉ុណ្ណោះ។ សមាជិកដែលនៅតែសកម្មក្នុងការបញ្ចូលទឹកប្រាក់អំឡុងរយៈពេលនេះនឹងមានសិទ្ធិទទួលបានភ្លាមៗ។

របៀបចូលរួម:

 1. សមាជិកដែលបញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងកំឡុងពេលនាទីមាស នឹងទទួលបានប្រាក់បន្ថែមជូននៃនាទីមាសនិងប្រាក់បន្ថែមលើកទឹកចិត្តជាទៀងទាត់ដល់អ្នកប្រើភ្លាមៗ។
 2. បន្ទាប់ពីបញ្ចូលទឹកប្រាក់រួច សូមចូលទៅកាន់ម៉ឺនុយ “Promotion” ជ្រើសរើស “Live Casino” ។
 3. ជ្រើសរើសយកការផ្ដល់ជូន “ប្រាក់បន្ថែមរាល់ការបញ្ចូល ទទួលបាន10%ភ្លាមៗ,កាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់ ” ឬ ប្រាក់បន្ថែមជូនរហូតដល់ 20,000 បាតគ្មានដែនកំនត់របស់កាស៊ីណូផ្សាយបន្តផ្ទាល់” អាស្រ័យលើកំរិតអតិថិជន និងជ្រើសរើសប៊ូតុង “Get Bonus”។
 4. ផ្ដល់ដំណឹងទទួលសិទ្ធិតាមរយៈ Call Center បានគ្រប់ផ្នែកទំនាក់ទំនង ថាលោកអ្នកសុំទទួលនូវប្រាក់បន្ថែមជូននៃការបញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងខណៈពេលនាទីមាស។
 5. មន្រ្តីផ្នែកនឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យនូវទិន្នន័យ ពេលវេលានៃការបញ្ជូលទឹកប្រាក់ចូលក្នុងប្រព័ន្ធរបស់លោកអ្នក ប្រសិនបើស្ថិតនៅក្នុងពេលវេលា ” Bonus នាទីមាស” មន្រ្តីផ្នែកនឹងបញ្ចូលក្រេឌីតចូលក្នុងបញ្ជីរបស់លោកអ្នកភ្លាមៗ តាមលក្ខខណ្ឌខាងក្រោមនេះ៖

លម្អិតបន្ថែម៖

ប្រភេទសមាជិក បញ្ចូលទឹកប្រាក់អប្បបរមាក្នុងនាទីមាស Bonus នាទីមាស Turnover
សមាជិកទូទៅ500300
យោងទៅតាមលក្ខខណ្ឌនៃការផ្ដល់ជូនក្នុងការបញ្ចូលទឹកប្រាក់ដែលអ្នកជ្រើសរើសដើម្បីទទួលយកនូវការផ្ដល់ជូននេះ
ប្រាក់1,000500 យោងទៅតាមលក្ខខណ្ឌនៃការផ្ដល់ជូនក្នុងការបញ្ចូលទឹកប្រាក់ដែលអ្នកជ្រើសរើសដើម្បីទទួលយកនូវការផ្ដល់ជូននេះ
មាស5,000700 យោងទៅតាមលក្ខខណ្ឌនៃការផ្ដល់ជូនក្នុងការបញ្ចូលទឹកប្រាក់ដែលអ្នកជ្រើសរើសដើម្បីទទួលយកនូវការផ្ដល់ជូននេះ
ប្លាកទីន10,0001,000 យោងទៅតាមលក្ខខណ្ឌនៃការផ្ដល់ជូនក្នុងការបញ្ចូលទឹកប្រាក់ដែលអ្នកជ្រើសរើសដើម្បីទទួលយកនូវការផ្ដល់ជូននេះ
ពេជ្រ15,0001,500 យោងទៅតាមលក្ខខណ្ឌនៃការផ្ដល់ជូនក្នុងការបញ្ចូលទឹកប្រាក់ដែលអ្នកជ្រើសរើសដើម្បីទទួលយកនូវការផ្ដល់ជូននេះ

លក្ខខណ្ឌ៖

 1. កម្មវិធីហ្គេមដែលមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការផ្តល់ជូននេះអាចប្រើបានតែជាមួយកម្មវិធីហ្គេមរបស់ Dealer ផ្ទាល់តែប៉ុណ្ណោះ។
 2. សមាជិកត្រូវដាក់ប្រាក់ចូលក្នុងចំនួនអប្បបរមាដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្រិតសមាជិកនីមួយៗដើម្បីទទួលបានប្រាក់បន្ថែមនេះ។
 3. ការបន្ថែមមាសនឹងមានសុពលភាពត្រូវបានបញ្ចូលក្នុង User ភ្លាមៗជាមួយនឹងប្រាក់ដែលបានបញ្ចូលទៀងទាត់បន្ថែមធម្មតា។
 4. រាល់ការភ្នាល់ទាំងសងខាង ឫស្មើនឹងមិនត្រូវបានគណនាជាTurnoverណាមួយឡើយ។
 5. ប្រសិនបើសមាជិកលេងនៅផ្នែកម្ខាងទៀតផ្ទុយគ្នាសម្រាប់ប្រាក់បន្ថែមនេះ ខាងភ្នាក់ងាររក្សាសិទ្ធិក្នុងការកាត់ប្រាក់បន្ថែមទាំងអស់។
 6. ការផ្ដល់ជូននេះមិនអនុញ្ញាតសម្រាប់អ្នកលេងដែលមានគណនីច្រើននោះទេ។ ប្រសិនបើមានការលួចបន្លំ ឬការប្រើគណនីច្រើនរាល់ប្រាក់បន្ថែមទាំងអស់នឹងត្រូវបានកាត់ចេញ។
 7. សមាជិកមិនអាចផ្ទេរប្រាក់ពីកម្មវិធីហ្គេមបានទេ ប្រសិនបើពួកគេមិនបានធ្វើ Turnover។
 8. ការផ្ដល់ជូននេះមិនអាចប្រើជាមួយការផ្ដល់ជូនផ្សេងទៀតឡើយ។
 9. CAMBOSLOT នឹងគណនាចំនួនTurnover ពីលទ្ធផលឈ្នះឬចាញ់មិនលើសពីចំនួនប្រាក់ភ្នាល់។
 10. ប្រាក់បន្ថែមនេះនឹងមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងប្រាក់បន្ថែមសងវិញទេ។
 11. យើងខ្ញុំសូមរក្សាសិទ្ធិដើម្បីសំរេចចិត្តក្នុងប្រតិបត្តិការតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅពេលណាមួយដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុនដើម្បីកែតម្រូវផ្លាស់ប្តូរបញ្ឈប់ លុបចោលនិងចាត់ទុកជាមោឃៈនូវការផ្ដល់ជូននេះ។
 12. សមាជិកត្រូវតែយល់ព្រមនិងអនុលោមតាមច្បាប់និងលក្ខខណ្ឌខាងលើនិងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនិងលក្ខខណ្ឌនៃគេហទំព័រ CAMBOSLOT ។
 13. សមាជិកអាចផ្ទេរឬដកប្រាក់បានប្រសិនបើពួកគេបំពេញនូវ Turnover 10 ដង។
 14. រយៈពេលប្រាក់បន្ថែមមាសនឹងប្រកាសនៅលើវេបសាយនិងបណ្តាញសង្គមផ្សេងៗ។ វាចំណាយពេល 30 នាទីដើម្បីផ្តល់រង្វាន់។

ឧទាហរណ៍: អតិថិជន Silver បញ្ចូលទឹកប្រាក់ចំនួនអប្បបរមាទៅក្នុងនាទីមាសប្រហែល 1,000 បាត។

ប្រាក់បន្ថែមនៃការបញ្ចូលទឺកប្រាក់តធម្មតា = 100 បាត

ប្រាក់រង្វាន់នាទីមាស = 500 បាត

ចំនួនTurnoverសរុប = 1,000 + 100 + 500 = 1,600 x 10 = 16,000 បាត